ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ณ ประเทศมาเลเซีย-สิงคโปร์