ประกวดราคาจ้างจัดทำกิจกรรมโครงการสัมผัสแดนซากุระ ณ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)