ประกาศผล เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 1/65