ร้านค้าสวัสดิการออนไลน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เปิดเว็บไซต์ร้านค้าสวัสดิการออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวก และเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศในช่วง COVID-19
โดยสามารถเข้าใช้งานได้ที่ : https://d2b9ei6aesj1t4.cloudfront.net/shop
ซึ่งมีรายการสินค้าดังนี้

*หมายเหตุ : หากไม่ประสงค์ซื้อแบบออนไลน์ นักเรียนสามารถซื้อได้ ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศในช่วงเปิดภาคเรียนตามปกติ และ ทางโรงเรียนไม่ได้บังคับซื้อหน้ากากผ้า

*หมายเหตุ : ค่าส่งรวมค่ากล่องตามกำหนดราคาของไปรษณีย์