👪กิจกรรมวันชาติ-วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

ผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็กพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

Posted by BMClub on Wednesday, December 9, 2020