📷ประชุมผู้ปกครอง ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562