พิธีปฏิญานตนและเดินสวนสนามของยุวกาชาด

งานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย วันที่ 27 มกราคม 2563 ณ สนามวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

โพสต์โดย BMClub เมื่อ วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2020