💉 คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ เข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19

คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ เข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ…

Posted by BMClub on Friday, June 11, 2021