รายละเอียดการสอบ O-net ม.3 ปีการศึกษา 2564 (Update 12/02/2565 )

แก้ไข : เปลี่ยนแปลงห้องสอบ

[download id=”8535″][download id=”8609″]