ประกาศสถานที่สอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการ สอวน. ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2564 สนามสอบ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565

[download id=”8396″ show_count=”true”]