การสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ครั้งที่ 1

วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565
สถานที่สอบ : โรงเรียนเบญจมราชูทิศ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน)
ระยะเวลาการสมัคร : วันนี้ – วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565
รูปแบบการสมัคร : สมัครด้วยตนเองได้ที่ ลงทะเบียนสมัครสอบ HSK วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ฟอร์ม หรือ โทร. 088-261-9871