กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ ประกาศผลการแข่งขัน B.M. Crossword Games ครั้งที่ 6 เพื่อฝึกทักษะด้านการคิดและแก้ปัญหาการสร้างคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากเกมส์ Crossword