การพัฒนา ปฐมนิเทศ และร่วมพิธีถวายตัวของคุณครูที่ย้ายมา และคุณครูที่บรรจุใหม่