การมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2566, การแข่งขันมหกรรมวิชาการเปิดบ้านห้องเรียนพิเศษฯ SMTE เครือข่ายภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 13 และการเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ระดับชาติ ครั้งที่ 3