นักเรียนโครงการ IS ระดับชั้นม.3/13 รายวิชา 123901 รับบริจาคหลอดใช้แล้ว ส่งต่อทำหมอนช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ภายใต้โครง “การหลอดเราสู่เธอ”