ประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 4/2566 นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียน เปิดการประชุม เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมประดู่แดง