มอบรางวัลนักเรียนที่คว้ารางวัล Special Award จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการ Prime Minister’s Science Award 2023 และมอบรางวัลแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์