มอบเกียรติบัตรรางวัลยอดเยี่ยมโครงการประกวดศิลปกรรม​ ปตท.เยาวชนภาคใต้ครั้งที่ 17