สาขาเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดและแข่งขันกิจกรรมวิชาการต่างๆ