โครงการ books by B.M. (B.B.B. Project) ของนักเรียนชั้น ม.3/11 รับบริจาคหนังสือ เพื่อนำไปมอบต่อให้กับนักเรียนในโรงเรียนเล็กๆ เติมเต็มห้องสมุดของเด็กๆ