การแข่งขันกีฬาประเพณี เบญจมฯ-กัลยาณีฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566