ร่วมแสดงความยินดีกับนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช