มอบเกียรติบัตรรางวัลในการแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMTP)