ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร-เสื้อ กิจกรรมเดินวิ่ง เพื่อเด็กกำพร้า