นักเรียนที่ได้รับรางวัล กิจกรรม Thai Films Soft Power ผลักดัน Soft Power ภาพยนตร์ไทย โชว์ความเป็นไทยไปทั่วโลก สร้างกระแสภาพยนตร์ไทย ได้รับรางวัลที่ 2 : เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท