ประมวลภาพ : กิจกรรมซ้อมขบวนพาเหรดการแข่งขันกีฬาและวิชาการ จตุรมิตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ