ผอ.ณัฐวุฒิ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ มอบรางวัลแก่เด็กนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์