โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมทักษะทางกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ทักษะการดำรงชีวิต “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต ปี 2566” เมื่อวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2566 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนเบญจมราชูทิศ