กำหนดการรายงานตัว และมอบตัวนักเรียนโครงการ EP และโครงการ SMTP ประจำปีการศึกษา 2563