fbpx

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมลานเข้าแถว และอาคารโรงฝึกงาน ช่างโลหะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เขียนบทความโดย
เผยแพร่เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2563
แก้ไขล่าสุดเมื่อ 9 มิถุนายน 2020
ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง