🏫การสอบแข่งขันวัดความรู้ระดับชั้น ป.6 และม.3

📈สถิติการรับสมัคร

การสอบแข่งขันวัดความรู้ ปีการศึกษา 2562

ดูสถิติ คลิก!

🔍ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบ

การสอบแข่งขันวัดความรู้ ปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบ คลิก!

รายละเอียด ป.6

รายละเอียด ม.3

[download id=”3582″ show_count=”true”]
[download id=”3584″ show_count=”true”][download id=”3586″ show_count=”true”]
[download id=”3588″ show_count=”true”]