ประชุมเตรียมความพร้อมผ่านระบบออนไลน์เพื่อสำรวจความพร้อมและข้อจำกัดที่อาจจะเกิดขึ้นก่อนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

[download id=”4411″ show_count=”true”]

หากสงสัยหรือเกิดปัญหาในการสื่อสาร
1.ครูรักชนก บรรจงพาส โทร. 085-8810372
2.ครูเยาวธิดา คำคง โทร. 096-6347420
3.ครูนิภารัตน์ ดวงแก้ว โทร. 081-7474988