ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

การสอบแข่งขันวัดความรู้
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

[download id=”5913″ show_count=”true”]

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

[download id=”5912″ show_count=”true”]