ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ เรื่อง งดการจัดศาสนพิธี และกิจกรรมเนื่องในวันเบญจมราชูทิศ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

[download id=”7630″ show_count=”true”]