กำหนดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ปีการศึกษา 2565

เรียน ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ศูนย์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ตามที่ สสวท. ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกรับทุน พสวท. รอบที่ 1 ซึ่งมีผลต่อการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) จึงกำหนดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2565 โดยให้ผู้เข้าสอบแจ้งความประสงค์สอบได้ 2 รูปแบบ คือ

  1. On-Site ตามสนามสอบสอบที่กำหนดไว้
  2. Online ตามเงื่อนไขที่กำหนด

ทั้งนี้ขอให้ผู้สมัครแจ้งความประสงค์ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ ตามลิงก์ดังต่อไปนี้ https://forms.gle/eiZvukKgGTwhwQATA

[download id=”8789″]