ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้น ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565

เอกสารการมอบตัว

แบบฟอร์ม – ทำแบบสำรวจ

การแจ้งข้อมูลกรณีก่อนวันมอบตัวและรายงานตัวของ นักเรียนป่วย Covid-19 และอยู่ในกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง ก่อนวันมา มอบตัว และรายงานตัว ตามบัญชีประกาศผู้สอบได้

หรือแจ้งข้อมูลตาม QR-Code