แนวปฎิบัติสอบวัดความรู้ ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2564

** ในโรงเรียนและบริเวณหน้าโรงเรียน งดจำหน่ายอาหาร เนื่องจากให้เป็นไปตามมาตรการกรมควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) สำหรับนักเรียนชั้น ป.6 ให้นักเรียนรับประทานเช้ามาให้เรียบร้อย และสำหรับนักเรียนชั้น ม.3 ให้นำอาหารเที่ยงมารับประทานเอง