สอบวัดความรู้ ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2564


ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบ

แบบฟอร์มใบสมัครสอบแข่งขันวัดความรู้ ฯ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564
แบบฟอร์มใบสมัครสอบแข่งขันวัดความรู้ ฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564

[download id=”8220″][download id=”8225″]


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
• ครูอรศรี สุราราช – 084-7461678
• ครูรักษ์ชล พัสดุสาร – 087-8871598
• ครูมัชฌิมา วรรณวาส – 095-4270855
• ครูอรุณี ชูขาว – 085-8894382
• กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ – 085-4742087