ประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการต้นกล้า บ.ม. 2564

เรียน เชิญผู้ปกครองและนักเรียนโครงการต้นกล้าเบญจมฯ
ปีการศึกษา 2564เพื่อเข้าร่วมประชุมในวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. – 09.30 น. เป็นการประชุมแบบออนไลน์ โดยใช้ Zoom ดังนี้


Join Zoom Meeting : https://zoom.us/j/2075935025?pwd=eWdob2pYR0dYMTNTdmNYRnp1ZGZEdz09

[download id=”8653″][download id=”8657″][download id=”8659″]