ประกาศจากคณะกรรมการนักเรียน เรื่องการใช้ตารางเรียนที่ 2 เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมนัดแนะและซ้อมเชียร์ ในวันที่ 24-25 สิงหาคม พ.ศ.2566

ประกาศจากคณะกรรมการนักเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2566 จะมีการใช้ตารางเรียนที่ 2 เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมนัดแนะและซ้อมเชียร์

📌 ในคาบที่ 11 ตั้งแต่เวลา 15:40-16:30 น. ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

และวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 จะมีการใช้ตารางเรียนที่ 2 เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมซ้อมขบวนพาเหรดจตุรมิตร

📌 ในคาบที่ 11 ตั้งแต่เวลา 15:40-16:30 น. ณ สนามฟุตบอล