ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ แนวปฏิบัติ และสถานที่การสอบแข่งขันวัดความรู้ ฯ ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ประจำปีการศึกษา 2566

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และ ห้องสอบได้โดยคลิกปุ่มสีแดงด้านล่างนี้

กรณีตรวจสอบแล้วข้อมูลผิดพลาด

หากตรวจสอบแล้วข้อมูลผิดพลาด หรือแก้ไขข้อมูล สามารถติดต่อได้ผ่านทาง https://line.me/R/ti/g/pJP3uuX685

แนวปฏิบัติในการเข้าสอบ และ ผังห้องสอบวัดความรู้
ป.6 และ ม.3 ปี 2566
แผนผังห้องเรียน

รายละเอียดการสอบวัดความรู้ สามารถดูได้จากประกาศหลัก

ตารางสอบ และห้องสอบ