ตารางพบครูที่ปรึกษา และแนวปฏิบัติวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

[download id=”11392″]

[download id=”11388″]