ยินดีกับนักเรียนที่คว้ารางวัลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48