Ratchanon Panmas

12 มีนาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ)
ประจำปีการศึกษา 2563

Ratchanon Panmas

9 มีนาคม 2563

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อย่างไม่เป็นทางการ)

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อย่างไม […]

Ratchanon Panmas

8 มีนาคม 2563

Ratchanon Panmas

7 มีนาคม 2563

Ratchanon Panmas

6 มีนาคม 2563

มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) (อัปเดตวันที่ 5 มี.ค. 2563)

ผู้ปกครองและนักเรียนที่มาสอบในวันที่ 7-8 มีนาคมกรุณาอ่านและปฏิบัติตามประกาศการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) (ฉบับที่ 3)

Ratchanon Panmas

5 มีนาคม 2563

O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2562

***ขอความร่วมมือนักเรียนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยในวันสอบ แ […]

Ratchanon Panmas

28 กุมภาพันธ์ 2563
1 2 3 4 7