แจ้งโรงเรียนปิดเป็นกรณีพิเศษ

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ เรื่อง แจ้งโรงเรียนปิดเป็นกร […]

Ratchanon Panmas

23 มีนาคม 2564

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศ ศูนย์ พสวท. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เรื่อง ผลการสอบ […]

Ratchanon Panmas

19 มีนาคม 2564

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ระดับชั้นม.3 และม.6) อย่างไม่เป็นทางการ

http://61.19.202.166/grade/2021/

Ratchanon Panmas

19 มีนาคม 2564

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนพสวท. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศศูนย์พสวท. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ การสอบคัดเลือกนัก […]

Ratchanon Panmas

19 มีนาคม 2564

รับสมัครออนไลน์ โครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4

ได้ที่ https://www.benjama.ac.th/admission64/ เรื่อง กา […]

Ratchanon Panmas

19 มีนาคม 2564

Ratchanon Panmas

16 มีนาคม 2564

การรับนักเรียนชั้นม.1 และม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ และโครงการห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธ […]

Ratchanon Panmas

4 มีนาคม 2564

ระบบรายงานผลการเรียนออนไลน์

www.benjama.ac.th/beta/gradechecker นักเรียนและผู้ปกครอ […]

Ratchanon Panmas

2 มีนาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดทักษะการคิด เพื่อคัดเลือกเข้าโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ)

ประกาศศูนย์ พสวท. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ รายชื่อผู้มีสิทธ […]

Ratchanon Panmas

22 กุมภาพันธ์ 2564
1 2 3 4 11