เนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในจังหวัดนครศรีธรรมราช ทำให้หลายพื้นที่ของจังหวัดเกิดน้ำท่วมฉับพลัน ซึ่งส่งผลต่อการเดินทางและความปลอดภัยของนักเรียน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จึงขอประกาศหยุดการเรียนการเรียนการสอน ในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2563 เป็นเวลา 2 วัน