การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม(ออนไลน์) ปีการศึกษา 2563

เลือกชุมนุมผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 16 – 20 กรกฎาคม 2563

นักเรียนสามารถดูเลขประจำตัวนักเรียนสำหรับการ Login เข้าสู่ระบบลงทะเบียนชุมนุม(ออนไลน์) ได้ที่
รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปีการศึกษา 2563

[download id=”5207″ show_count=”true”][download id=”5170″ show_count=”true”]