การสอบวัดความฉลาดรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2563

📥 สสวท. เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.3 หรือเทียบเท่า (ปีการศึกษา 2563) เพื่อสอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Scientific and Mathematical Literacy) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
.
📌 เปิดรับสมัคร 1 ตุลาคม – 27 พฤศจิกายน 2563
📌 สอบจริง วันเสาร์ ที่ 26 ธันวาคม 2563
📌โดยสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ http://sml63m3.ipst.ac.th