แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

[download id=”7335″]

การรับหนังสือเรียน เอกสารประกอบการเรียน

[download id=”7521″]

การลงชื่อเข้าใช้บัญชี G-mail

[download id=”7415″]

หมายเหตุ : หากลืมรหัสผ่านติดต่อครูรักชนก บรรจงพาศ โทร.0858810372


(ร่าง) ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ

[download id=”7328″]


รายชื่อนักเรียน และ อีเมลล์

(Update : 03/06/2564 21:25)

[download id=”7337″]ตารางเรียน