ระบบรายงานผลการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

d2b9ei6aesj1t4.cloudfront.net/beta/gradechecker

นักเรียนและผู้ปกครองสามารถเข้าดูคะแนนเก็บได้ทาง ลิงค์
d2b9ei6aesj1t4.cloudfront.net/beta/gradechecker
(ดูผ่านมือถือและคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อสัญญาณ Internet)

โดย
username : รหัสประจำตัวนักเรียน
password : เลขบัตรประชาชน 13 หลัก